YOU WILL CHOOSE:

PRIORITIZED

VOTES

5*
4*
3*

BY COLOR

BY PRICES

Son Kem Vacosi Mịn Lì - Veanita
Vacosi Smooth Lipstick - Veanita

174,000 đ

193,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Hope
Vacosi Matte Lipstick - Hope

273,000 đ

303,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Missin
Vacosi Matte Lipstick - Missin

273,000 đ

303,000 đ

Son Kem Vacosi Mịn Lì - Yedda
Vacosi Smooth Lipstick - Yedda

174,000 đ

193,000 đ

Son Dưỡng Vacosi Có Màu - Wild Rose
Vacosi Colored Lip Balm - Wild Rose

228,000 đ

253,000 đ

Son Lì Mịn Môi Matte Lipstick - Attraction
Matte Lipstick - Attraction

273,000 đ

303,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick-Touch
Vacosi Matte Lipstick-Touch

273,000 đ

303,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Sweet
Vacosi Matte Lipstick - Sweet

273,000 đ

303,000 đ

Son Dưỡng Vacosi Có Màu - Berry Lush
Vacosi Colored Lip Balm - Berry Lush

228,000 đ

253,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Dreaming
Vacosi Matte Lipstick - Dreaming

273,000 đ

303,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Attention
Vacosi Matte Lipstick - Attention

273,000 đ

303,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Chasing
Vacosi Matte Lipstick - Chasing

273,000 đ

303,000 đ

Son Lì Mịn Môi Vacosi Matte Lipstick - Dating
Vacosi Matte Lipstick - Dating

273,000 đ

303,000 đ

Son Kem Vacosi Mịn Lì - Bonnie
Vacosi Smooth Lipstick - Bonnie

174,000 đ

193,000 đ

Son Kem Vacosi Mịn Lì - Lilybel
Vacosi Smooth Lipstick - Lilybel

174,000 đ

193,000 đ