Recruitment

Gia nhập Daysaki
bạn sẽ có trải nghiệm làm việc tốt hơn!

Đến với ngôi nhà chung của Daysaki, bạn sẽ trở thành một thành viên của Công ty luôn nỗ lực đem lại giá trị mới cho thị trường. Chúng tôi tuyển dụng những tài năng đầy đam mê với môi trường khởi nghiệp và sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn bản thân.

CƠ HỘI LÀM VIỆC

 • STT

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

 • ĐĂNG TUYỂN

 • SỐ LƯỢNG

 • NGÀY HẾT HẠN

 • STT: 01

 • Vị trí ứng tuyển: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

 • ỨNG TUYỂN
 • Số lượng: 10

 • Ngày hết hạn: 31/12/2022

 • STT: 02

 • Vị trí ứng tuyển: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 • ỨNG TUYỂN
 • Số lượng: 5

 • Ngày hết hạn: 30/12/2022

 • STT: 03

 • Vị trí ứng tuyển: Nhân Viên Telesales

 • ỨNG TUYỂN
 • Số lượng: 10

 • Ngày hết hạn: 30/12/2022

 • STT: 04

 • Vị trí ứng tuyển: KỸ THUẬT VIÊN ( CLINIC & SPA )

 • ỨNG TUYỂN
 • Số lượng: 5

 • Ngày hết hạn: 30/12/2022

 • STT: 05

 • Vị trí ứng tuyển: TƯ VẤN VIÊN ( CLINIC & SPA )

 • ỨNG TUYỂN
 • Số lượng: 5

 • Ngày hết hạn: 30/12/2022

 • STT: 06

 • Vị trí ứng tuyển: BÁC SĨ ( CLINIC & SPA )

 • ỨNG TUYỂN
 • Số lượng: 5

 • Ngày hết hạn: 30/12/2022

 • STT: 07

 • Vị trí ứng tuyển: IT LẬP TRÌNH

 • HẾT HẠN
 • Số lượng: 1

 • Ngày hết hạn: Hết hạn

 • STT: 08

 • Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Graphic Designer

 • HẾT HẠN
 • Số lượng: 1

 • Ngày hết hạn: Hết hạn

 • STT: 09

 • Vị trí ứng tuyển: Nhân Viên Media Leader

 • HẾT HẠN
 • Số lượng: 1

 • Ngày hết hạn: Hết hạn

 • STT: 10

 • Vị trí ứng tuyển: Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 • HẾT HẠN
 • Số lượng: 5

 • Ngày hết hạn: Hết hạn

#