YOU WILL CHOOSE:

PRIORITIZED

VOTES

5*
4*
3*

BY COLOR

BY PRICES

Cọ Neostrata Fan Brush
Neostrata Fan Brush

188,000 đ

209,000 đ

Cọ Phủ Bỏ Túi Vacosi Powder
Vacosi Powder Pocket Brush

81,000 đ

90,000 đ

Bông Ướt Vacosi Tròn Lớn
Large Round Vacosi Wet Cotton

30,000 đ

33,000 đ

Bấm Móng Vacosi Nail Clipper
Vacosi Nail Clipper

47,000 đ

52,000 đ

Cọ Tạo Khối Đầu Cong Vacosi Curved Sculpting
Vacosi Curved Sculpting Brush

95,000 đ

106,000 đ

Cọ Phủ Bỏ Túi Vacosi Powder
Vacosi Powder Pocket Brush

86,000 đ

95,000 đ

Cọ Che Khuyết Điểm Vacosi Concealer
Vacosi Concealer Brush

53,000 đ

59,000 đ

Cọ Quạt Nhỏ Vacosi Eye Fan
Vacosi Eye Fan Small Brush

62,000 đ

69,000 đ

Blender Vacosi Hồ Lô
Blender Vacosi Ho Lo

42,000 đ

47,000 đ

Cọ Má Hồng & Phủ Vacosi Đầu Tròn
Vacosi Round Head & Blush Brush

89,000 đ

99,000 đ